Произнесение слова те как ти

 

Во-за горы-ти тебя да за Пещёрския

/во-за-го”-ры-т’и т’и-б’а” за-заа-п’е-що”-р’и-ск’и-йа/

klesh8

 

Как за ти же пески хресту сыпучого!

/ка-кза-т’ии”-жее п’е-ск’и” хр’е-сту” сыы-пуууу”-чо-го/

klesh9